koparka Avant

Czym różni się koparka od koparko-ładowarki?

Wiele osób spoza branży nie odróżnia koparki od koparko-ładowarki, stąd w przypadku zlecania różnego rodzaju robót ziemnych czy prac budowlanych Klienci rzadko są w stanie jednoznacznie stwierdzić, które urządzenie będzie potrzebne. Nie można się temu dziwić. Maszyny budowlane, o których mowa są do siebie łudząco podobne. Aby nieco ułatwić ich rozróżnienie w poniższym artykule odpowiemy na pytanie o to, czym różni się koparka od koparko-ładowarki.

Czym jest koparka?

Koparki to maszyny przeznaczone do oddzielania i ewentualnego załadunku urobku na środek transportu. Standardowo znajdują one zastosowanie na placach budowy w budownictwie liniowym i kubaturowym, są również powszechnie wykorzystywane podczas wykonywania robót ziemnych. To czym się charakteryzuje koparka, to wysięgnik na końcu którego można zamontować:

  • łyżkę,
  • chwytak elektromagnetyczny,
  • młot wyburzeniowy,
  • frezarkę,
  • rozdrabniacz,
  • i wiele innych.

Możliwość pracy z różnym osprzętem przekłada się na szerokie spektrum zastosowań koparek, które uznaje się za jedne z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Na rynku dostępne są koparki kołowe i gąsienicowe. Te drugie są powszechnie stosowane w warunkach placów budowy, ponieważ znacznie lepiej radzą sobie z pokonywaniem nierówności terenu oraz poruszaniem się po koleinach wypełnionych wodą niż urządzenia z napędem kołowym.

Czym jest koparko-ładowarka?

Koparko-ładowarka to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność koparki i ładowarki. To bardzo uniwersalna i wszechstronna maszyna, przy pomocy której możemy oddzielić urobek, załadować go, a także przetransportować na inne miejsce. Na rynku dostępne są koparko-ładowarki czołowe oraz urządzenia z układem koparki zamontowanym z tyłu maszyny.

Koparko-ładowarki znajdują szerokie zastosowanie podczas robót ziemnych i różnego rodzaju prac budowlanych. Ich największą zaletą jest możliwość wykonania różnych czynności bez konieczności używania wielu maszyn, co zdecydowanie skraca czas pracy i podnosi jej komfort, jednocześnie obniżając koszty. Co więcej, podobnie jak koparki, koparko-ładowarki mogą być wyposażone w różnego rodzaju osprzęt, który rozszerza zakres ich zastosowań.

Co odróżnia koparkę od koparko-ładowarki?

Podstawowa różnica między koparką a koparko-ładowarką to liczba wysięgników. Koparka posiada jeden wysięgnik, podczas gdy koparko-ładowarka aż dwa. Znaczącą różnicę stanowią również uprawnienia. Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania koparką nie jest uprawniona do kierowania koparko-ładowarką. Wynika to przede wszystkim z różnic w obsłudze poszczególnych maszyn, ich poruszania się i pracy.

W sytuacji, w której nie mamy pewności, która z maszyn budowlanych sprawdzi się w danym zastosowaniu najlepiej, warto zasięgnąć fachowej opinii. Z pomocą przychodzi nam profesjonalny dystrybutor sprzętu oraz firmy wyspecjalizowane w wypożyczaniu koparek i koparko-ładowarek.